Varning för MMS-virus

Fick just första rapporten någonsin om att ett MMS-virus sprider sig mellan mobiltelefoner.

Erik ringde och varnade för ett MMS som stänger av telefonen, byter telefonens PIN-kod för att sedan radera sig själv vilket gör det omöjligt att spåra. Erik råkade just ut för detta men fick bra hjälp från Telenor med PUK-kod för att återta kontrollen över telefonen.

En varning är alltså på sin plats, tänk som med e-post i mobilen, öppna inget som du inte är säker på!