USA är inte så dumma ibland

Aftonbladet skriver om en dömd sexbrottsling som fått ett något annorlunda straff. Han måste bära en tröja med texten "Jag är en dömd sexbrottsling" under en bestämd tid.

Jag tycker att initiativet är fantastiskt bra, men att man däremot måste välja ut vilka brott som ska kunna straffas på det här sättet (och på så sätt ge lindrigare fängelsestraff). Vid sexbrott eller till exempel misshandel, mord och rån, tycker jag inte att det är lämpligt. Där är den dömda ofta en fara för personer omkring sig så länge han inte får vård. När det gäller lindrigare brott såsom ekobrott, lättare trafikbrott och sådant, så tycker jag att den här formen av bestraffning är helt OK.

Frågan är bara hur man kontrollerar på ett bra sätt att domen efterlevs?