Forskning är fantastiskt

Fick ett mail från "Studie om Tinnitus", förmodligen ett nyhetsbrev som jag anmält mig till i hopp om att forskarna någonsin ska komma fram till en lösning. Genast blev jag intresserad, men intresset svalnade något när jag började läsa:

"Institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings universitet
genomför nu en undersökning om hur troende personer med tinnitus
använder sin tro i hanterandet av tinnitus. Vi söker därmed personer
som anser sig troende oavsett religion eller om denna utövas aktivt
i kyrka eller på ett privat plan."

OK, det kanske kan vara intressant för vissa, men ärligt talat. Resurserna är begränsade. Är det inte bättre att försöka lägga dem på att lösa grundproblemet istället?